Reiki-healing

Reiki is universele energie. Letterlijk vertaald uit het Japans betekent het “kracht van de zon” (in Nederland beter bekend als “De Usui reikimethode”). Reiki is een vorm van energieoverdracht waarbij de helende energie werkt op zowel lichamelijk als op geestelijk, emotioneel en spiritueel niveau.

De kracht van reiki ligt in de eenvoud ervan. Het zorgt voor veel rust & ontspanning en laat de energie in het lichaam (weer) vrijelijk stromen. Daarnaast zorgt het voor het opheffen van blokkades en de verlichting van klachten. Dit leidt tot meer innerlijke balans en het verkrijgen van persoonlijke inzichten. Reiki werkt ontgiftend en bevrijdend. Het is belangrijk om in de dagen na een Reiki-behandeling extra veel water te drinken om het lichaam te helpen de vrijgekomen afvalstoffen af te voeren.

Tijdens een Reiki-behandeling worden beurtelings de voorzijde en de achterzijde van het lichaam behandeld door middel van handoplegging. De handen worden licht en rustig zonder druk op diverse plaatsen op het lichaam gelegd waardoor er een energieoverdracht plaatsvindt.

Er wordt hierbij uitvoerig aandacht besteed aan de zeven chakrapunten in het lichaam. Een behandeling kan zowel zittend als liggend gegeven worden. Voor een Reiki-behandeling is ontkleden niet nodig, de energie kan over de kleding heen gegeven worden. Een behandeling duurt ongeveer 45-60 minuten.

Tijdens de behandeling kunnen tintelingen in het lichaam worden waargenomen. Ook kan er een warmte- of koudeverschil plaatsvinden. Dit zijn signalen dat de energie stroomt en zijn werk doet. Sommigen nemen tijdens de behandeling weinig verschillen waar, maar ervaren die juist in de dagen erna. Het is moeilijk om in een paar woorden samen te vatten wat Reiki-healing precies doet. Iedereen ervaart dit namelijk op geheel eigen wijze en reageert er ook op zijn eigen manier op. De energie die wordt gegeven, stroomt in ieder geval altijd naar de plaatsen in het lichaam waar het op dat moment het hardst nodig is; dit kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn.

Om een indruk te geven van wat Reiki doet, staat hieronder een korte opsomming van veel voorkomende effecten ervan:

  • het in balans brengen van het lichaam;
  • het verlichten van pijn;
  • het bevorderen van het natuurlijk zelfgenezingsproces;
  • het ontgiften van het lichaam en het afvoeren van afvalstoffen uit het lichaam;  
  • het opheffen van emotionele blokkades;
  • het verbeteren van de intuïtie;
  • het bevorderen van creativiteit;
  • het verkrijgen van inzichten;
  • het je gelukkiger voelen;
  • het (meer) leren houden van jezelf.