Workshops Familieopstellingen

Tijdens deze ochtenden & avonden kan er worden kennisgemaakt met de werking van Familieopstellingen. Samen kijken we naar wat er blokkeert in jouw leven en wat er in de onderstroom zichtbaar mag worden. In een kleine groep stellen we op, voelen we en delen we. Er is hierbij ruimte voor zowel vragenstellers als representanten. De investering bedraagt minimaal € 30,00 per persoon. Een aanvullende donatie naar waarde is welkom!

Data 2024:

  • zaterdag 6 april van 10.00 – 13.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)
  • dinsdag 16 april van 19.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)
  • dinsdag 14 mei van 19.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)
  • zaterdag 1 juni van 10.00 – 13.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)
  • dinsdag 11 juni van 19.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)
  • zaterdag 29 juni van 10.00 – 13.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)
  • dinsdag 9 juli van 19.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Opstellingsochtenden Papillon Goirle – Bontgenoot

Samen met mijn collega Renée van Praktijk Bontgenoot verzorg ik Opstellingsochtenden op de mooie locatie van Movonne in Tilburg. Tijdens deze ochtenden is er ruimte voor meerdere inbrengen en is er de gelegenheid om zowel vraagsteller als representant te zijn. Er wordt gewerkt in groepen tot maximaal 10 personen. Er is ruimte voor in ieder geval 3 opstellingen en soms wat meer (afhankelijk van de duur van de opstellingen natuurlijk).

De Opstellingsochtenden duren van 10.00 – 14.00 uur en zijn inclusief koffie/thee en lekkers. Inloop vanaf 09.30 uur. De investering bedraagt € 55,00 per persoon.

Data 2024:Dagworkshop ‘Geld in Overvloed’

In deze dagworkshop onderzoeken we door middel van opstellingen het thema ‘Geld’. We gaan zowel in groepsverband als individueel aan de slag. Welke blokkades zijn er op dit vlak en hoe kan hier meer ruimte ontstaan voor jou? Wat is jouw beleving van overleving en tekort en hoe verhoud jij je hiertoe?

De dagworkshop is inclusief koffie/thee, lekkers en een lunch. We starten om 10.00 uur en eindigen rond 16.00 uur. Inloop is vanaf 09.30 uur. De maximale groepsgrootte is 6 personen. De investering bedraagt € 160,00 per persoon. 

Data 2024:

  • vrijdag 8 maart

Workshop ‘Bloom your Business’

In deze ochtendworkshop onderzoeken we hoe jouw business verder tot bloei mag komen. Er kan zowel in groepsverband als individueel gewerkt worden. We kijken met opstellingen wat maakt dat het nog niet stroomt zoals jij dat graag wenst. Wat is er nodig voor groei en om die stappen te kunnen zetten die de gewenste beweging brengen voor jou en jouw business?

De workshop is inclusief koffie/thee en lekkers. We starten om 10.00 uur en eindigen rond 13.00 uur. Inloop is vanaf 09.30 uur. De maximale groepsgrootte is 4 personen. De investering bedraagt € 95,00 per persoon. 

Data 2024:

  • woensdag 20 maart
  • woensdag 10 april

Zoomsessies ‘Alleengeboren twee-/meerlingen’

Ben jij een alleengeboren twee- of meerling of heb je het vermoeden daarvan? Of ben je therapeut/coach en kom je dit beroepsmatig vaker tegen in jouw praktijk? In deze Zoom-bijeenkomsten gaan we dieper in op het thema en geef ik meer achtergrondinformatie en tips & tricks en is er ruimte voor uitwisseling. 

Deze sessies worden online gegegeven via Zoom en duren van 19.30-21.30 uur. In verband met de ruimte om onderling uit te wisselen is er een beperkt aantal plekjes per keer. De investering bedraagt € 30,00 per persoon. De Zoom-link wordt net voorafgaand aan de sessie per e-mail toegezonden.

Data 2024:

  • dinsdag 2 april

Dagworkshop ‘Alleengeboren twee-/meerling – Bestaansrecht’

In deze dagworkshop gaan we samen met gelijkgestemden aan de slag en onderzoeken we middels opstellingen thema’s als overlevingsschuld, onbewuste loyaliteit en het nog niet volledig innemen van je ruimte. Wie ben jij als individu binnen de twee-/meerling en sta jij eigenlijk wel op je plek? Wat is jouw imprint van het eerst samen zijn en nu alleen verder moeten? Hoe lang waren jullie samen, wat is het geslacht van de ander(en) en wat voor effect heeft dat op jou en jouw leven nu?

De dagworkshop wordt gegeven in groepen van maximaal 6 personen, vindt plaats in Goirle van 10.00-16.00 uur en is inclusief koffie/thee en lekkers. Ook de lunch is inbegrepen. Inloop is vanaf 09.30 uur. De investering bedraagt € 160,00 per persoon. In combinatie met aanmelding voor de dagworkshop ‘Alleengeboren twee-/meerling – Relaties’ bedraagt de investering € 290,00 per persoon.

Data 2024:

  • vrijdag 29 maart
  • vrijdag 31 mei

Dagworkshop ‘Alleengeboren twee-/meerling – Relaties’

In deze verdiepingsworkshop gaan we verder op onderzoek en kijken we middels opstellingen naar relaties. Wat voor rol spelen relaties in jouw leven en hoe verhoud jij je hierin tot de ander? Welke plek neem jij in ten opzichte van een partner en je kinderen en hoe speelt het alleen geboren twee-/meerlingstuk nog een rol? Kom jij volledig tot je recht binnen de relatie en kun jij vanuit jouw creatiekracht jezelf manifesteren?

De dagworkshop wordt gegeven in groepen van maximaal 6 personen, vindt plaats in Goirle van 10.00-16.00 uur en is inclusief koffie/thee en lekkers. Ook de lunch is inbegrepen. Inloop is vanaf 09.30 uur. De investering bedraagt € 160,00 per persoon. In combinatie met aanmelding voor de dagworkshop ‘Alleengeboren twee-/meerling – Bestaansrecht’ bedraagt de investering € 290,00 per persoon.

Data 2024:

  • vrijdag 5 april
  • vrijdag 5 juli

Dagworkshop ‘Afhankelijkheid in Relaties’

In deze dagworkshop gaan we zowel in groepsverband als individueel aan de slag en onderzoeken we welke blokkades er spelen op het gebied van afhankelijkheid in relaties. Is er bijvoorbeeld sprake van de bindings- of verlatingsangstdynamiek of wordt er in de onderstroom iets anders zichtbaar. Wat is er nodig om onafhankelijkheid te ervaren en toch een fijne relatie te kunnen hebben? 

De dagworkshop is inclusief koffie/thee en lekkers en een lunch en vindt plaats in Goirle. We starten om 10.00 uur en eindigen rond 16.00 uur. Inloop is vanaf 09.30 uur. De maximale groepsgrootte is 6 personen. De investering bedraagt € 160,00 per persoon. 

Data 2024:

  • vrijdag 19 april

Traject ‘De vlinder in jezelf’

Tijdens 6 maandelijkse bijeenkomsten komen we samen en werken we in een groep van maximaal 6 personen naar de mooiste versie van jezelf, waarbij iedere maand een ander thema centraal staat. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagen van 10.00 – 13.00 uur en staan in het teken van opstellingen. Na afloop sluiten we gezellig af met een gezamenlijke lunch. Wil jij helemaal tot bloei komen, dan is dit traject echt iets voor jou! De investering bedraagt € 480,00 per persoon (inclusief lunch) voor het hele traject.

Data 2024:


Aanmelden voor workshops en trajecten kan via info@papillon-goirle.nl. Jouw plekje is definitief na bevestiging van mijn kant en het voldoen van de betaling (dit in verband met de maximale groepsgroottes).

Er wordt geen restitutie verleend voor betalingen voor deelname aan workshops die onverhoopt geen doorgang kunnen vinden wegens onvoldoende deelnemers of een andere geldige reden. Het betaalde bedrag blijft in dit geval staan en geeft recht op een nader in te plannen workshop (of behandelsessie(s)) tegen dezelfde waarde, indien dat de voorkeur geniet. In goed onderling overleg wordt een nieuwe datum overeengekomen.