Een energetische massage heeft tot doel het lichaam van een cliënt uit te nodigen tot ontspanning om zich op die manier op een natuurlijke manier te bevrijden van stress en blokkades. Dit kunnen zowel fysieke blokkades zijn in bijvoorbeeld de spieren, de bloedsomloop, het ademhalingssysteem of de organen, als blokkades op emotioneel, mentaal of spiritueel niveau.

Een energetische massage zorgt voor een optimale doorstroming van energie in de meridianen en de chakra’s die in het lichaam gelegen zijn. Door de zachte en contactvolle manier van aanraken tijdens de massage, wordt het lichaam uitgenodigd zich te openen om de cliënt op die manier contact te laten maken met de diepere gevoelslagen waar emoties en herinneringen zijn opgeslagen. Een energetische massage zorgt dus naast het (weer) vrijelijk laten doorstromen van energie, in het op gang brengen of verdiepen van het bewustwordingsproces. 

In overleg met de cliënt wordt afwisselend gewerkt op opspelende klachten of symptomen, de chakra’s, de meridianen of het familiesysteem.