Familie- & Organisatieopstellingen

Familieopstellingen

Een Familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een cliënt een vraagstuk inbrengt waarover hij of zij helderheid wil krijgen. Er wordt tijdens een opstelling gewerkt met figuren, voorwerpen, symbolen, kaartjes of representanten die door de cliënt worden neergezet of neergelegd en die de posities innemen van de hoofdrolspelers in dat vraagstuk. Zo ontstaat in de ruimte een visuele weergave die inzicht biedt die inzicht biedt in de onderliggende aspecten van het vraagstuk. Tijdens een Familieopstelling kan ook gewerkt worden met vloerankers waardoor contact kan worden gemaakt met de informatie van een hoofdrolspeler. Tijdens een Familieopstelling komen verstrikkingen (soms in eerdere generaties) aan het licht die hebben geleid tot stagnaties in het huidige leven van de cliënt. Vaak betreffen deze verstrikkingen onverwerkte emoties ten gevolge van nare gebeurtenissen of traumata uit het verleden die de later geboren kinderen onbewust en onbedoeld belasten en die zorgen voor disbalans (denk aan vroegtijdig overlijden, scheiding, uitsluiting, oorlogstrauma, etc.). Door eenvoudige aanwijzingen van de therapeut/begeleider (en bij inzet van representanten door ondervraging over gevoelens en houdingen ten opzichte van elkaar en de situatie) kan er beweging in de situatie worden gebracht waardoor er rust ontstaat in het systeem en heling plaatsvindt.

 

Tijdens een Familieopstelling kan inzicht worden gekregen in zich herhalende patronen, overgenomen lasten, belastende dynamieken, etc. Ook kunnen nieuwe verbindingen tot stand worden gebracht en kunnen verantwoordelijkheden daar worden gelegd waar ze thuishoren. Een Familieopstelling zorgt voor bewustwording van eigen en overgenomen gevoelens uit het familiesysteem en heeft voor een cliënt als doe; om uit eigen vrije wil en autonomie beter beslissingen te kunnen nemen voor zichzelf, passend bij de eigen behoeften. De effecten van een sessie zijn vaak direct merk- en voelbaar.

Een Familieopstelling is een individueel proces zonder de aanwezigheid van betrokken familieleden om de objectiviteit ervan te waarborgen. Tijdens de voorbespreking van een sessie wordt er bepaald voor welke vorm van opstellen wordt gekozen (bijvoorbeeld opstelling van het verlangen, een klacht, het innerlijk kind of het familiesysteem van herkomst). Thema’s die vaak worden opgesteld zijn: het niet kunnen innemen van de eigen plek, het ervaren van eenzaamheid of een gebrek aan verbinding, sterke loyaliteit aan ouders, het ervaren van negatieve emoties in contact met familie, het geen vrijheid ervaren, trauma in het familiesysteem, etc.

     

Organisatieopstellingen

Een Organisatieopstelling wordt toegepast in organisaties om te onderzoeken waarom stagnaties in de ontwikkeling van een organisatie of bepaalde conflicterende situaties terugkerend optreden. Het betreft een ruimtelijke weergave van een organisatiestructuur waarin leidinggevenden, medewerkers, afdelingen/divisies, klanten, leveranciers, producten of doelen in de ruimte worden opgesteld in verhouding tot elkaar. Het doel van een Organisatieopstelling is net als bij een Familieopstelling de vaststelling van het probleem en het hiervoor vinden van een passende oplossing om een positieve beweging te creëren. De vraagsteller stelt in een Organisatieopstelling in onderling overleg met de begeleider de weergave van het probleem op. Door de patronen die leiden tot stagnatie aan het licht te brengen en hierna te herordenen in het systeem, worden oplossingsrichtingen zichtbaar die eerder verscholen bleven.