Familieopstellingen

Familieopstellingen is een vorm van psychotherapie waarbij een bewustwordingsproces optreedt om onderscheid te maken tussen eigen en overgenomen gevoelens (uit het familiesysteem) met als doel uit eigen vrije wil beter beslissingen te kunnen nemen. Soms leven mensen onbewust en ongewild het leven van anderen door andermans last te dragen. Dit kan zorgen voor blokkades en het gevoel dat je niet vooruit komt. Door tijdens een Familieopstelling naar het onderbewustzijn te gaan, is het mogelijk om meer inzichten te krijgen in wat je tegenhoudt om meer rust, vertrouwen en geluk te ervaren. Het doel van een familieopstelling is het gaan herkennen van patronen en bevrijding door het loslaten van (oude) ballast, met als uiteindelijke resultaat het maken keuzes maken uit eigen vrije wil. 

Belangrijke gebeurtenissen in een familie hebben invloed op het functioneren en welzijn van andere familieleden. Uitgebreid therapeutisch onderzoek door middel van de Familieopstellingen-methode laat al 20 jaar zien welke onzichtbare familiebanden aanwezig zijn en welke emotionele verstrikkingen kunnen ontstaan. Uit liefde voor de familie, kan een kind onbewust de last van een familielid op zich nemen, waardoor onbewust het leven van iemand anders wordt geleid.

Familieopstellingen is een doeltreffende werkvorm om inzicht te krijgen in jouw systeem van herkomst en de onbewuste patronen die zich daar afspelen en die vaak al jaren van generatie op generatie zijn doorgegeven. Een Familieopstelling verbindt je met jouw familiesysteem en hun lot en geeft je de mogelijkheid om een andere beweging te bewerkstelligen door het transformeren van oude patronen. Door middel van een Familieopstelling kan een verstrikking worden losgelaten en kan de ‘orde van liefde’ in een familiesysteem hersteld worden. Dit is een uiterst effectief en helend proces.

Een Familieopstelling is een individueel proces, dat wil zeggen dat dit wordt uitgevoerd zonder dat er familieleden aanwezig zijn om de objectiviteit van het proces te bevorderen. Tijdens een inleidend gesprek geeft de cliënt informatie over en inzicht in het gezin van herkomst en het familiesysteem. Hiervan wordt een genogram gemaakt, een schematische weergave van het familiesysteem om inzicht te bieden in opvallende zaken en mogelijke patronen die er zijn. Wanneer er voldoende informatie is, kan er opgesteld worden waarbij de cliënt zijn of haar verlangen uitspreekt. Op basis hiervan bepaalt de begeleider voor welke opstellingsmethode er wordt gekozen; dit kunnen vloerankers, figuren of geschreven woorden zijn en in groepsverband een opstelling met representanten. De cliënt staat altijd zelf in de opstelling. Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur.

Voorbeelden van situaties waarin gekozen wordt voor een Familieopstelling:

  • Waarom kan ik in het leven mijn eigen plek niet vinden en innemen?
  • In contact met familie of mensen voel ik boosheid, verdriet of neerslachtigheid. Hoe kan dat?
  • Waarom voel ik me vaak eenzaam of alleen en mis ik verbinding met de mensen om mij heen?
  • Ik merk dat ik nog last heb van de scheiding van mijn ouders, ook al ben ik volwassen en heb ik mijn eigen leven.
  • Iemand in mijn familie is overleden maar hierover mag niet worden gesproken of worden gerouwd.
  • Iemand in mijn familie is verstoten of uitgesloten en hierover praten is taboe.
  • Mijn leven wordt beheerst door geweld, incest, seksueel of emotioneel misbruik.
  • Er is sprake van in mijn familie van een familiegeheim, oorlog, geweld, verslaving, suïcide of een ongeluk.