Touch of Matrix

Touch of Matrix®️ is een bewustzijnsmethode, gebaseerd op de kwantumfysica, die zich richt op gezondheid, welzijn & welvaart op alle niveaus van ons systeem (fysiek – emotioneel – mentaal – spiritueel – onbewust). De methode is vergelijkbaar met het updaten en opschonen van een computer waarbij iemands ware essentie (zijn IK) de harddisk vormt waarin data en programmaatjes zijn opgeslagen ten behoeve van zijn functioneren, zijn gedachtegang en zijn handelen. Wanneer deze opgeslagen data en programmaatjes niet langer voldoen, blokkeren, teveel ruimte in beslag nemen, besmet zijn of vastlopen, met minder goed functioneren en mogelijk zelfs uitval tot gevolg, is het nodig om te resetten. Door het verwijderen van virussen, het deleten van oude informatie en het installeren van nieuwe bestanden, wordt de weg weer vrijgemaakt en kan iemand weer groeien en bloeien. Touch of Matrix®️ is een methode gebaseerd op beweging, waarbij ingezet wordt op de meest optimale situatie voor een cliënt en waarbij de cliënt te allen tijde eigen regisseur is. Intentie en bijbehorende vraagstelling vormen hierbij de sleutel tot succes. Tijdens een behandeling wordt op alle niveaus tegelijk gewerkt waardoor een zeer krachtig, direct blijvend en optimaal resultaat wordt bereikt. Touch of Matrix®️ is een methode die bewustzijn, verwerking, acceptatie, heling, ontspanning, rust en transformatie brengt.

 

Met de Touch of Matrix®️-methode is er snel bewustzijn van de ware ik mogelijk en ontstaat door verbinding te maken met het veld om ons heen, toegang tot alle informatie die nodig is om tot het gewenste resultaat te komen. Het is hiervoor niet nodig om eerst de diepere oorzaak volledig te doorgronden; verbinding maken met de ware essentie is genoeg. Touch of Matrix®️ ondersteunt op een eenvoudige manier processen zoals het loskomen van oude patronen, belemmerende overtuigingen, gebeurtenissen uit het verleden, lichamelijke en emotionele klachten en het beter in je vel zitten, vrijheid ervaren en blij zijn met jezelf.

Touch of Matrix®️ werkt op ieders eigen tijd en tempo, het laat ieders proces zijn eigen weg vinden. Kortom, Touch of Matrix®️:

  • maakt bewust van thema’s of klachten;
  • verwijdert oude en overbodige informatie;
  • laat duidelijk gewenste situaties formuleren;
  • helpt loslaten wat niet langer dient of belemmert;
  • brengt verbinding tot stand;
  • geeft toegang tot kwaliteiten, talenten en onbegrensde mogelijkheden
       
Touch of Matrix®️ is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Touch of Matrix®️ is een gereedschap of middel, niet het enige middel. Touch of Matrix®️ sluit geen enkel ander middel uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline, is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. De Touch of Matrix®️-therapievorm neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. Touch of Matrix®️-therapeuten onthouden zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventie van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Touch of Matrix®️ en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Hoewel Touch of Matrix®️ fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Touch of Matrix®️ doet en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de trainer of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.